GUIDER

Förutom att reseledaren Mathias deltar i alla resor, kommer resenären också att få träffa alla lokala guider. Dessa är ortsbor som vet det mesta om sitt land och sitt folk, och dessutom ofta kan berätta om det på flytande svenska. På de ställen där guidningen sker på engelska översätter Mathias vid behov.

 

Att få höra alla historier och anekdoter på sitt eget modersmål förhöjer värdet av gruppresan, och utan språkmur är det lättare att kommunicera med och lära känna guiden. Dessutom är det en viktig säkerhetsaspekt att gruppen alltid leds och assisteras av två personer.


Frank i Kina

Frank har jobbat som professionell guide i tolv år. Han har en examen i svenska från Beijings universitet för främmande språk och har nästan uteslutande jobbat med skandinaviska grupper hela sin karriär. Han karaktäriseras av ett gott humör, enorma kunskaper om det kinesiska samhället och humoristisk självironi.

Irina i Moskva

Irina är tolk, översättare och licensierad turistguide i sin hemstad Moskva. Förutom studier i svenska har hon en påbyggnadsexamen i guidning. Hennes svenska ordförråd är imponerande och hon vet det mesta om Moskvas historia och nutid.

Mala i Mongoliet

Goomarral kallar sig för enkelhetens skull Mala och har trots sin ungdom jobbat som guide i flera år både i Ulan Bator och ute i sitt favoritelement - Mongoliets spektakulära natur på stäppen bland nomaderna. Hon har en examen i Internationella relationer och talar en tydlig och lättförståelig engelska.

Anna i Jekaterinburg

Anna är en glad och entusiastisk vägvisare i Jekaterinburg trots att hon till yrket inte är guide. Fritiden fyller hon med arbete inom den lokala "Svenska Klubben" där hon är ordförande och tillika fungerar som lärare i svenska för ett trettiotal ivriga studerande.